Bestyrelsen

Niels Erik Uth-Andersen

Formand

Havepladsvej 21 7000 Fredericia
Mobil : +45 21 22 18 36

Peter Holst

Næstformand

Vejrmosegaardsallé 23, 7000 Fredericia
Mobil : +45 20 44 00 26
Email: holst@holst.mail.dk

Christa Jepsen

Kasserer & musikbooker

Rygårdsvej 2, 2. 5, 7000 Fredericia
Mobil : +45 40 22 49 79
Email: christa.jepsen@hotmail.com

Gunhild Juhl

Sekretær

Kongensgade 128 2.3. 7000 Fredericia
Mobil : +45 30 20 20 65
Email: gunhildjuhl@hotmail.com

Karin Engholm

Bestyrelsessuppleant

Treldevej 9 st. th. 7000 Fredericia
Mobil : +45 23 48 63 88
Email: engholm@post8.tele.dk

Gunvor Sletten

Bestyrelsesmedlem

Viaduktvej 3 – 21, 7000 Fredericia
Mobil : +45 25 34 22 38
Email: gunvorsletten@gmail.com

Louise Puckow

Bestyrelsesmedlem

Kongensgade 97, 2, 7000 Fredericia
Mobil : +45 40 40 41 76
Email: Louise.puckow@hotmail.com

John Prahl

Bestyrelsessuppleant

Agerleddet 2, 7000 Fredericia
Mobil : +45 30 30 00 80

Jette Fredslund Robert

Bestyrelsesmedlem

Dronningensgade 76 B, 3.th., 7000 Fredericia
Mobil : +45 27 12 02 27
Email: qrob71@gmail.com